Get Adobe Flash player

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.ณฐพล  วิถี  นายอำเภอบ้านผือ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน การอบรมเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ปี 2561 กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายสมนึก  ทองนาค          เกษตรอำเภอบ้านผือ กล่าวรายงานการประชุม ,นายธง  ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเป้าหมายในครั้งนี้    สถานที่จัดการฝึกอบรม    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 16    ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดฝึกอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยสั่งตัด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดฝึกอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยสั่งตัด ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย สถานที่จัดการอบรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (รอบ3)

  

วันที่ 27 เมษายน 2561  นางนิรัตน์   อินทะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (รอบ3) เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัด เวทีชุมชน ศาลาประชาคม บ้านธาตุทรายมูล หมู่ที่ 13 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่(รอบ3) ต.เขือน้ำ

    

วันที่  26  เมษายน  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมาย ให้นางสาวศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน (รอบ3) สถานที่จัด เวทีชุมชน หอประชุมโรงเรียนบ้านเทื่อม ตำบลเขือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวเหนียว

วันที่  25  เมษายน 2561 นายสมนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางผไทมาศ           วิรุฬปักษี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวเหนียว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวเหนียว ครั้งที่ 1  ณ  ศาลาวัดสว่าง หมู่ที่ 8           ตำบลกลางใหญ่  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ประชุมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรรายย่อย

   

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ประชุม วางแผนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรมส่งเสริมการเกษตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (รอบที่ 3) ต.หายโศก

 

วันที่  18  เมษายน  2561  นางนิรัตน์  อินทะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (รอบที่ 3) เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัด เวทีชุมชน ศาลาประชาคม  ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

   

วันที่ 12 เมษายน  2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ขอเข้าพบนายอำเภอบ้านผือ ดร.ณฐพล วิถี พร้อมภริยา เพื่อรดน้ำ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาล และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

วันที่  5 เมษายน  2561  นายสมนึก  ทองนาค  เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาล และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่  ณ โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี

“ตลาดนัดสุขภาพสีเขียว”(Green Health Market)

วันที่  4  เมษายน  2561  นายสมนึก  ทองนาค  เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางผไทมาศ           วิรุฬปักษี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตร “ตลาดนัดสุขภาพสีเขียว”(Green Health Market) ณ โรงพยาบาลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ     จังหวัดอุดรธานี

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Xhamster Tube8 Xvideos Xhamster Redtube XnXX Youporn