Get Adobe Flash player

การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.หายโศก

วันที่  8  มีนาคม  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมาย ให้ นางนิรัตน์  อินทะวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัด    เวทีชุมชน ศาลาประชาคม  บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

จัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.หายโศก

วันที่  7  มีนาคม  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมาย ให้ นางนิรัตน์  อินทะวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัด    เวทีชุมชน ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 7 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่  6  มีนาคม  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมาย ให้ นางนิรัตน์  อินทะวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัด    เวทีชุมชน ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 6 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.ข้าวสาร

วันที่ 6 มีนาคม  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้        นายนิวัตร  วรรณมะกอก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวสาร  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.เขือน้ำ

วันที่  5  มีนาคม  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมาย ให้นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัดเวทีชุมชน ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.บ้านผือ

วันที่  5  มีนาคม  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้       นายนิวัตร  วรรณมะกอก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประชุมคณะกรรมการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.กลางใหญ่

วันที่  5  มีนาคม  2561 นายสมนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางผไทมาศ  วิรุฬปักษีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัดเวทีชุมชน ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย

วันที่  22 กุมภาพันธ์  2561 นายสมพร นามพิลา หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย         โดยมี นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ    เข้าร่วม ในการฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 100 ราย ในครั้งนี้ด้วย สถานที่จัดการฝึกอบรม ศพก.        ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

“อำเภอบ้านผือ Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”ตำบลเมืองพาน

วันที่  21 กุมภาพันธ์  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย       นายสรกฤช กระจ่างจิตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการดำเนินงาน “อำเภอบ้านผือ Kick Off  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัดการดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

“อำเภอบ้านผือ Kick Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน”ตำบลเขือน้ำ

วันที่  21 กุมภาพันธ์  2561 นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการดำเนินงาน “อำเภอบ้านผือ Kick Off  โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  สถานที่จัดการดำเนินงาน ตำบลเขือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

มีนาคม 2018
พฤ อา
« ก.พ.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Xhamster Tube8 Xvideos Xhamster Redtube XnXX Youporn