Get Adobe Flash player

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 กันยายน 2559 <<นายนิวัตร  วรรณมะกอก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ >>เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านแวง ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ประกวดไร่นาสวนผสม

  

วันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  <<<<<   นายชนะ ไชยฮ้อย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด  >>>>>  ได้มาติดตามคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมคือ นายชาญชัย คำวงษา ตำบลหายโศก   อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    โดยมีนายบุญลิน บุญมาแคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือให้การต้อนรับ

ประชุม

วันที่ 14 มิถุนายน 2559  <<นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ>>เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี และประชุมโครงการปลูกป่าและการบริหารจัดการป่าไม้ อำเภอบ้านผือ ณ ห้องอุสา-บารส ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 

อบรมเกษตรกร

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 <<<นายนิวัตร  วรรณมะกอก  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ>>>ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการบริการจัดการศัตรูข้าว ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 <<โดย นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ ทำหน้าที่ประธาน>> เข้าร่วมการอบรม  ณ  ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวที MRCF ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙<<<นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือทุกท่าน>>> เข้าร่วมอบรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้   การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อบรมเกษตรกร

วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙<<<นางผไทมาศ  วิรุฬปักษี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อำเภอบ้านผือ >>>จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี ๒๕๕๙  เพื่อจัดกระบวนการกลุ่ม จัดทำแผนการผลิต และแผนการอบรมตามความต้องการของกลุ่ม  ณ  หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

อบรม

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<<<นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ>>>ร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญ และอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข.) ณ ห้องประชุมทองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ประชุมประจำเดือน (DM)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ <<<   นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ  >>> พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน  (DM)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ   อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

 

วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙ <<<นายสำเนียง  กรมธรรมา  เกษตรอำเภอบ้านผือ>>> ร่วมประชุมประจำเดือน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหาร อปท./กำนัน  <<  โดยนายเกรียงไกร  รัตนะ  ปลัดอำเภอ>>  ทำหน้าที่ประธาน  ณ  ห้องอุษา – บารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

นิเทศติดตามงาน

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ <<นายบำรุง  เพิ่มชีวา พร้อมด้วย นางสาวลำดวน  ขันซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี >>ออกติดตามงานจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) และข้อมูลการผลิตพืชรายเดือน (รต.) ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

เมษายน 2017
อา พฤ
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
เมษายน 2017
อา พฤ
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30