Get Adobe Flash player

ประชุมชี้แจงและจ่ายท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสำเนียง  กรมธรรมา  เกษตรอำเภอบ้านผือ และนางผไทมาศ   วิรุฬปักษี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายสรกฤช  กระจ่างจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ออกประชุมชี้แจงและจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้กับเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตตำบลกลางใหญ่ และตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ประชุมคณะทำงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกอื่น ปี 2559/60 ระดับอำเภอ

วันที่  21  มิถุนายน 2560 นายณฐพล  วิถี  นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกอื่น ปี 2559/60 ระดับอำเภอ โดยมี นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกอื่น ปี 2559/60 ห้องอุสา–บารส ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ติดตามโครงการทฤษฎีใหม่ ตำบลเขือน้ำ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้       นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ   ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานเกษตรทฤษฏีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

คัดเลือก เครือข่าย ศพก.ตำบลเขือน้ำ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้       นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ   ออกเยี่ยมเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ของตำบลเขือน้ำ  ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอบ้านผือ

วันที่ 16 มิถุนายน  2560  นายสำเนียง  กรมธรรมา  เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ออกติดตามเกษตรกรที่ดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอบ้านผือ และร่วมกับ ประมงอำเภอบ้านผือ  แจกพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ที่ดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง  หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

อบรมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด

วันที่ 15 มิถุนายน  2560  นายสำเนียง  กรมธรรมา  เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้   นายสว่าง  อินทะวงษ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ นายสังคม ออมอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและคณะ  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอุดรธานี จัดอบรมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ สถานที่  (ศพก.) หมู่ 16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังอุดรธานี

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มาจัดทำสื่อ วีดีทัศน์นำเสนอ

วันที่ 15  มิถุนายน  2560 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร มาจัดทำสื่อ วีดีทัศน์นำเสนอ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หลักสูตรการทำแปลงอ้อยพันธ์สะอาดโดยใช้สถานที่จัดทำสื่อวีดีทัศน์ ศพก.หมู่ที่ 16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อมอบหมายงานนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรและ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training visit system)  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)

วันที่  8  มิถุนายน  2560 นายสำเนียง  กรมธรรมา  เกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมบรรยายการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) จำนวน  50 ราย จาก 5 อำเภอ คือ อำเภอบ้านผือ,อำเภอน้ำโสม,อำเภอนายูง,อำเภอกุดจับ,อำเภอหนองวัวซอ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้า ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ปี 2560 โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมูที่ 16  ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ดร.ณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่  16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดย นายสว่าง กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรฺติพบปะเกษตรกร และมอบนโยบาย แนวทาง ในการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ และ ศพก. ,นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเกษตรกร จำนวน 200 ราย ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

มิถุนายน 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Xhamster Tube8 Xvideos Xhamster Redtube XnXX Youporn