องค์ความรู้เรื่องการขับไล่แมลงศัตรูพืช

 

http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/36559.jpg

 

เจ้าขององค์ความรู้   นายชาญ   เครือแสง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รายละเอียด 

1.      ส่วนประกอบ บอระเพ็ด ยี่โถ ขิง ข่า ตะไคร้หอม พริกสด ดีปรี ขมิ้นชัน ผลสบู่ดำ หางไหล ยาสูบ(ชนิดเมา) เท่าที่หาได้ รวม 3 ชนิด ๆ ละ 1 กิโลกรัม

2.      กากน้ำตาล 1  กิโลกรัม

วิธีทำ  หั่นวัสดุเป็นชิ้น ๆ เล็กพอประมาณ ผสมคลุกเคล้ากับกากน้ำตาลหมักในภาชนะพลาสติก (ห้ามใช้ภาชนะโลหะ) หมักไว้นาน 15 วัน เติมน้ำสะอาด 10  ลิตร หมักต่อจนครบ 3 เดือน  สามารถกรองเอาน้ำเพื่อแยกเศษสมุนไพรออกจากน้ำหมัก นำไปผสมน้ำ อัตราส่วน น้ำหมัก  2 – 3 ช้อน ต่อน้ำ  20  ลิตร ใช้ฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพืชอื่น ๆ

ผู้รวบรวม นายไพบูลย์  คุณธรรม  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร.0890145042

 

แบบสรุปองค์ความรู้

โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง

เรื่อง  วิธีทำน้ำหมักหอยเชอรี่

วัสดุ

  1. หอยเชอรี่

2.กากน้ำตาล

3. ไข่หอยเชอรี่

  4. พืชชนิดต่าง ๆ เช่น ต้องการเร่งรากลำต้นก็ต้องพืชอ่อน ๆ มาสับหรือบด

  5. ถัง หรือ โอ่ง ใช้ในการหมัก

ขั้นตอนการหมัก

          นำหอยเชอรี่มา 1 ส่วน เอาเนื้อออกก็ได้ ไม่เอาออกก็ได้นำมาบดให้ละเอียดแล้วนำมาบรรจุใส่ถุง ถ้าใช้หอยเท่าไรก็จะต้องใช้กากน้ำตาลเท่านั้น หลังจากนั้นก็นำไข่หอยเชอรี่มาบดให้ละเอียดแล้วนำใส่ลงไปในถังคลุกเคล้าให้เข้ากัน และนำพืชที่ต้องการมาสับหรือบดใส่ลงไปด้วย พืชที่ว่านี้ก็คือ ความต้องการของเกษตรจะใช้ปุ๋ยในการใช้ประโยชน์ในส่วนใด เช่น ต้องการเร่งราก บำรุงลำต้น กิ่งก้านสาขา ก็ต้องใช้พืชที่อ่อน ๆ เช่น ผักบุ้ง หญ้าอ่อน ๆ พืชตระกูล ต้นโสน เพราะในตัวของพืชจำพวกนี้จะมีไนโตรเจนสูง เวลาหมักกับหอยเชอรี่แล้วจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่มีไนโตรเจนสูงเลยทีเดียว ต้องการเร่งดอกเพื่อที่จะให้พืชติดผลไว ๆ ก็จะต้องนำพืชที่แก่ ๆ นำมาสับหรือบดให้ละเอียด เช่น มะละกอสุก ๆ ฟักทองแก่ ๆ นำมาผสมลงไปในถังแล้วปิดฝาหมักเอาไว้จนกว่าจะไม่มีฟอง ถ้าเราเปิดออกดูแล้วมีกลิ่นให้เติมกากน้ำตาลไปอีก แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วปิดเอาไว้อีกรอจนกว่าฟองจะหมอจึงนำมาใช้ได้

 

ขั้นตอนนำไปใช้

          ใช้น้ำหมักหอยเชอรี่ 20 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ เพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ ถ้าให้เข้มข้นมากต้นไม้ที่ให้ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่นั้น ใบจะไหม้และตายได้

          ใช้ฉีดพ่นและรดต้นไม้ได้เลย การให้ปุ๋ยต่อพืชที่จะทำให้พืชนั้นได้รับประโยชน์ของปุ๋ยได้มากที่สุดคือ ก่อนที่จะฉีดพ่นน้ำหมักหอยเชอรี่ควรที่จะนำไปผสมกับ ปุ๋ยดอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักพวกนี้จะเป็นตัวเพิ่มอาหารให้กับต้นพืชนั้น พอหลังจากนั้นก็นำน้ำหมักหอยเชอรี่รดลงไปในกองคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วนำปุ๋ยที่ผสมมาเสร็จไปใส่ต้นพืชเป็นการรองพื้นแล้วค่อยฉีดพ่นน้ำหมักหอยเชอรี่ใช้ตามระยะการเจริญเติมโตของพืช และให้สังเกตพืชว่าใบไหม้หรือไม่ ใช้ไปแล้วพืชตอบสนองอย่างไร แลการใส่ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ควรให้เวลาใดจึงจะเหมาะสมในการตอบสนองของพืชได้ดี

 

+++++++++++++++++++++++++++